Reklama - supergolab.pl

Komunikat 01.2018


Dodano 19 stycznia 2018 o godz. 17:34

Informujemy wszystkich delegatów z poszczególnych Sekcji, że w dniu 03.02.2018 roku ( sobota ) o godz.15.00 w sali konferencyjnej OSP Siewierz przy Rynku w Siewierzu, zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów nowego Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE.

Na zebranie zapraszamy wszystkich nowych delegatów wybranych w Sekcjach oraz wszystkich członków ustępujących władz starych oddziałów 0167 Zawiercie i 0156 Zagłębie. W załączeniu podajemy do wiadomości delegatów Porządek Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

 Delegatów nowego Oddziału 0493 PZHGP ZAGŁĘBIE

Siewierz – dn. 03.02.2018 roku

 

 1. Przywitanie przybyłych delegatów,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,
 3. Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,
 4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).
 5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),
 6. Sprawozdania starych Zarządów Oddziałów z działalności za rok 2017.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 8. Sprawozdania Przewodniczących Oddziałowych Komisji Dyscyplinarnych,
 9. Sprawozdania Przewodniczących Oddziałowych Komisji Rewizyjnych,
 10. Złożenie wniosku o absolutorium dla starych Zarządów Oddziałów za rok sprawozdawczy 2017, głosowanie nad absolutorium,
 11. Przerwa 10 minut
 12. Przystąpienie do części wyborczej nowych władz Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE, zapoznanie z Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalonym przez Zarząd Główny w dniu 19.11.2013 roku. Wybory :
 13.       - Prezesa Oddziału,
 14.       - Zarządu Oddziału ( 6 - 8 osób ),
 15.       - Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ( 5 osób ),
 16.       - Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej( 5 osób ),
 17.       - Delegatów na OWZD,
 18. Wybór 3 osobowej Komisji Matki ( celem przyjęcia kandydatów i przygotowania listy wyborczych ),
 19. Wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Prezesa Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowania, po ogłoszeniu wyników komisja rozwiązuje się automatycznie ).
 20. Wybór 5 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania do pozostałych władz Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowań ).
 21. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału 0493 Zagłębie na rok 2018, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,
 22. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,
 23. Zakończenie zebrania.

Komunikat


Dodano 6 stycznia 2018 o godz. 18:04

W dniu 21.01.2018r. o godzinie 10:00 w siedzibie oddziału 156 Zagłębie przy ul. Kościuszki sala nr. 207. Odbędzie się zebranie sprawozdawcze za 2017r. oraz zostanie wybrany zarząd sekcji Sosnowiec do nowego oddziału 493 Zagłębie. Obecność delegatów obowiązkowa.


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZE I NOWOROCZNE


Dodano 18 grudnia 2017 o godz. 18:02

ŻYCZENIA RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ODPOCZYNKU W RODZINNYM

GRONIE ORAZ PASMA SUKCESÓW I SPEŁNIENIA NAJSKRYTSZYCH MARZEŃ

W NADCHODZĄCYM 2018 ROKU ŻYCZY ZARZĄD ODDZIAŁU ZAGŁĘBIE.


KOMUNIKAT


Dodano 3 listopada 2017 o godz. 20:07

W DNIU 19.11.2017 R. O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE ZARZĄDU ZAGŁĘBIE  UL. KOŚCIUSZKI 5  W SALI NR. 207 - ODĘDZIE SIĘ POLOTOWE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZ.ZAGŁĘBIE.

WRĘCZENIE NAGRÓD WE WSPÓŁZAWODNICTWIE LOTOWYM ODDZIAŁU GOŁĘBI DOROSŁYCH I MŁODYCH W SEZONIE LOTOWYM 2017 R.


KOMUNIKAT


Dodano 29 października 2017 o godz. 18:04

ZARZĄD ODDZIAŁU ZAGŁĘBIE  ZWOŁUJE NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

ODDZIAŁU-- ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ  DN. 12.11.2017 R O GODZ. 11.00.  W SIEDZIBIE

SEKCJI  ZAGÓRZE -- TEMATEM ZEBRANIA  BĘDZIE PODJĘCIE UCHWAŁY O POŁĄCZENIU  SIĘ

Z ODDZIAŁĘM  0167  ZAWIERCIE W JEDEN  WSÓLNY  ODDZIAŁ  ZAGŁĘBIE.

OBECNOŚĆ  CZŁONKÓW  OBOWIĄZKOWA.

 


KOMUNIKAT


Dodano 16 września 2017 o godz. 08:13

GOŁĘBIE Z LOTU LESZNO WYPUSZCZONO DN. 16.09.2017R.O GODZ 7.30.